top of page

Kjære leser!

Denne nettsiden er primært for Syvendedags adventister, og er under oppbygging. Vi ønsker ikke at de som leser våre artikler, skal stole blindt på det vi skriver, men heller bruke Berøamodellen (Ap.gj 17. 10-11), studere selv, og finne sannheten. Vi som driver denne nettsiden er Syvendedags adventister som deler apostlenes og våre adventistpioneres tro, en tro vi mener også Jesus selv hadde. Den offisielle adventistmenigheten tror i dag på treenighetslæren. En tro som sier at det er èn Gud som består av tre personer, Gud Fader, Gud Sønnen og Gud Ånden, som sammen utgjør den ene Gud. 

 

Vi finner ikke at dette harmonerer, hverken med Bibelen, eller våre pionerer

inklusive Ellen G. White.

bottom of page