Kjære leser!

Denne nettsiden er primært for Syvendedags adventister, og er under oppbygging. Vi ønsker ikke at de som leser våre artikler, skal stole blindt på det vi skriver, men heller bruke Berøamodellen (Ap.gj 17. 10-11), studere selv, og finne sannheten. Vi som driver denne nettsiden er Syvendedags adventister som deler apostlenes og våre adventistpioneres tro, en tro vi mener også Jesus selv hadde. Den offisielle adventistmenigheten tror i dag på treenighetslæren. En tro som sier at det er èn Gud som består av tre personer, Gud Fader, Gud Sønnen og Gud Ånden, som sammen utgjør den ene Gud. 

 

Vi finner ikke at dette harmonerer, hverken med Bibelen, eller våre pionerer

inklusive Ellen G. White.

SPØRSMÅL TIL ETTERTANKE

Hva sier Guds ord om Sønnen, er Han frembrakt/ utgått/ født av Gud? 

Er Jesus Kristus Gud Faders Sønn, fra evighet av, i bokstavelig forstand?

Hvem er visdommen i Ordsp. 8. 22 - 31? Er ikke det Guds Sønn?

Sier ikke Paulus, at vi forkynner Kristus som Guds Kraft og Guds visdom?

Hadde Gud en Sønn i himmelen Han kunne sende til jorden for å frelse oss?

 

Hvem var Jesu Far her på jorden, var det Gud Fader eller "Gud Ånden"?

Sier Guds ord at èn Gud har åpenbart seg i tre personer, som så er èn Gud?

Tror vi på 1 eller 3 Guder når vi tror på Gud Fader, Gud Sønnen og Gud Ånden?

Er vi mennesker ikke mennesker  fordi våre foreldre er mennesker? 

 

Er Jesus Kristus ikke Gud fordi Hans Far er Gud? Hva annet kan Han være!

Er det ikke bare èn Ånd, Faderens og Sønnens Ånd?

Hvor mange Talsmenn har vi som går i forbønn for oss hos Faderen?

Hvem skal bo i hjertet vårt, er det Faderens og Sønnens Ånd, eller er det "Gud Ånden"?

Er det ikke ved deres Ånd, at Faderen og Sønnen bor i våre hjerte?

Er ikke Herren Ånden? Er det ikke i Jesu Ånd vi kan få frihet fra synd?

Er ikke den annen Adam, Kristus fra himmelen, blitt til en livgivende Ånd?

Tror vi ikke at Trøsteren, som kom på pinsedagen, er vår himmelfarne Herre?

Sier ikke profetiens Ånd, at det er bevist at Frelseren er vår Talsmann?

Sier ikke profetiens Ånd, at sannhetens Ånd var Kristus?

Hvis vi ikke tror på profetiens Ånd, hvem er det da sin Ånd vi tror?