top of page

Den Hellige Ånd (Illustrasjon)


Den Hellige Ånd, Jesus i hjertet.

Faderen er Hellig og Sønnen er Hellig og har en Hellig Ånd har en Hellig Ånd

=Den Hellige Ånd

Faderen og Sønnen er ett – en enhet og av samme

Ånd


Satan

er ond og har en ond

ånd


Hvis vi ikke er helt overgitt til Gud blir vi påvirket av 2 makter og det er opprør og krig i hjertet vårt

En ond ånd fra Satan "KRIG" mot Den Hellige Ånd

Hvis vi er overgitt til Gud er det ikke plass for andre enn

Den Hellige Ånd


Jesus bor i hele hjertet vårt

Fred med Gud


Comments


bottom of page